Tampon Baskı Makinası Silikonu

1- Yeni alınan tampon,kullanılmadan evvel,bir defaya mahsus olmak üzre,sellülozik tinerle silinmelidir.

2- Tamponun baskı yapan yüzeyi,kuru elle veya kuru bez ile silinmez.

3- Baskı sırasında ipliklenme olması halinde sebebini araştırmalıdır.Başlıca sebepleri şunlardır.:

a) Klişenin çok derin olması,tamponun bol mürekkep alması.Klişe derinliği kontrol edilmeli,fazla derin ise daha az derin olan klişe hazırlamalıdır.

b) Mürekkepte az veya uygun olmayan geçiktirici kullanılması ve az inceltilmesi .Mürekkebe geciktirici katarak ,ipliklenmenin azalıp azalmadığına bakınız.

4- Sivri tamponların baskı sonucu,yassı tamponlardan daha iyidir.Baskı şeklinin , uygun olması halinde, sivri tampon kullanmak doğru olur.Ancak sivri tamponların, ilk temas notası olan tepesinde, yazı veya şekil gelmemelidir. Bu sebeple ,sivri tamponlar,zemin baskılarına uygun değildir. Aynı problem,çatı şeklindeki tamponlar çin de geçerlidir.

5- Tampon , basılacak şekli alacak kadar bastırılmalıdır.Daha fazla bastırmak ,baskıyı bozabilir.

6- Makine konstrüksiyonunun elverdiği ölçüde yüksek tamponlar seçilmelidir.

7- Kullanılmayan tamponlar muhafaza edilirken yüzeyinin diğer cisimlerle teması engellenmeli ve yüzeyi temizlendikten sonra muhafaza edilmelidir.

Tampon baskı yöntemine ismini veren ve seçim yapılması en zor malzemelerden biri tampon/silikondur. Uygun şekil ve sertlik seçmek baskı kalitesi için önemlidir. Şekillerine göre silikonları şu şekilde sınıflandırabiliriz:

  • Yuvarlak silikonlar
  • Oval silikonlar
  • Kare silikonlar
  • Balık sırtı silikonlar
  • Özel form silikonlar