BİLGİ MAKİNA & ELEKTRİK

Bilgi Makina Elektrik, olarak Türkiye’de tek Tampon Baskı Makinası imalatçısı olarak faaliyetlerine devam etmektedir.Müşterilerin isteklerine göre özel ölçülerde makina imalatı sayesinde her sektöre hitap edebilmektedir.

Tampon Baskı Makina’larının tüm yedek parçaları
Seramik Ring, Klişe, Boya, Bağlantı Aparatları temin edilebilmektedir.

 

GÜNDE EN AZ 20.000 ADET BASKI YAPIYORUZ

 

 

 

 

 

 

TAMPON BASKI

Çok eski tarihlerden beri kullanıla gelen Serigrafi ( İpek Baskı) tekniğine alternatif olarak geliştirilen “ Tampon Baskı Tekniği” 1950-60’lı yıllardan itibaren Batı’da kullanılmaya başlanmasına karşın ,ülkemizde bu teknik yeni sayılabilir. Avrupa menşeili Tampon Baskı Makinaları 1970-80’den itibaren yerli sanayide kullanılmaya başlanmıştır. Serigrafi ile baskı yapılması çoğu kez mümkün olmayan girift yüzeyli, geometrik olarak düzgün olmayan mamuller üzerine baskı yapılması sözkonusu olduğunda, sıklıkla müracaat edilen Tampon Baskı Sistemi, aynı zamanda standart kalite ve seri imalat işleri içinde çok uygun bir sistemdir.

İçerisine konulan ürünün tanıtım ve fonksiyonlarını anlatan, üretim tarihi, son kullanım tarihi v.s bilgileri kullanıcının kolaylıkla görebileceği noktalara yazabilmek veya doğrudan ürünün üzerinde yeralması gereken bilgileri yazabilmek,üreticiler için herzaman sorun olmuştur. Etiket yapıştırarak bu sorunu gidermek çoğu kez istenilen neticeyi vermemekte ve ürünün prestij kaybına sebep olmaktadır. Bu durumda en etkin ve kolay çözüm, Tampon Baskı Makinesi ile baskı yapılmasıdır. Böylece mamulün istenilen her noktasına yazı veya şekil basılabilmektedir.

Tampon Baskı Tekniği; en kolay anlatımıyle, düz bir klişeden alınan desen veya yazı boyasının “Silikon Pad” denilen, bastığı yüzeyin şeklini alabilme özelliğine sahip, yumuşak kauçuk esaslı malzemeyle transferi esasına dayanır. Bunun uygulanmasında önemli olan unsurlar,Boya Hazırlanması, Klişenin Uygun Hazırlanması ve Mamule Uygun Silikon Pad Seçilmesidir. Boyalar; baskı yapılacak malzemenin cinsine göre özenle seçilmeli ve öngörülen katkı malzemeleri ile uygun viskozitede hazırlanmalıdır. Değişik plastik cinslerine göre veya cam ve metal v.s malzemeler için geliştirilmiş olan boyalar kullanıldığında her zaman eniyi netice alınır.

Klişe; boya haznesinde hazır bulunan boyanın, makina tarafından üzerine yayıldığı ve yine makina tarafından, klişenin hazırlamnış olan yazı – desen derinliklerine ulaştırıldığı çelik ünitelerdir. Yazı veya desenin özelliklerine göre klişe derinliği, tram yüzdesi ve açısı, klişe çeliğinin kalitesi titizlikle seçilmeli ve uygulanmalıdır. Fazla derin veya sığ hazırlanan klişe,boya kıvamında oynama yapılmasına sebep olur ki bu da istenilen neticeye ulaşılamamayı getirir. Özellikle zeminli çalışmalarda bu durum çok önemlidir.

Silikon Pad’ler; baskı yapılacak yüzeyin geometrik şekline göre uygun seçilmelidir. Klişe üzerinden alınan boyanın tamamının mamul üzerine transferine imkan tanımalı ve boyanın klişeden alınması ve mamule transferinde gerekli esneme simetrisini mutlaka oluşturabilmesi gerekmektedir. Aynı zamanda, yine mamulün şekline ve baskı yapılacak yere uygun sertlikte silikon seçilmesi de çok önemlidir. Zira bu doğrudan baskının kalitesine etkimektedir.

Bu 3 temel unsur, kaliteli bir Tampon Baskı Makinası ile beraber mükemmel baskının elde edilmesini sağlar.

Tampon Baskı Makinalarımız tamamen Türk Mühendislerince dizayn edilmiş “PLC Kontrol Sistemi” ile hassas pnömatik ekipmanlarca desteklenmiştir.